Nye innlagte med influensa i
Velg ditt fylke
Antall nye pasienter innlagt på
sykehus med influensa i uke
2020-21
2021-22
2022-23
MENY

Antall nye pasienter innlagt på sykehus med influensa i uke

0

25

50

100

150

Kilde: FHI | Ukentlig antall mellom 1-4 vises som 1,5.
5-9 vises som 5,5.
Kartverket | Leaflet | d3