Lav oppslutning for Sp
Kilde: Pollofpolls
Chart.js