Så mange hjort ble felt i

  Fellingskvoten i fylket:dyr
  Hjort felt i fylket:dyr
  MENY

  Antall hjort felt i 2021/22

  0

  200

  400

  600

  Kilde: SSB
  Leaflet