Antatte russiske fremrykkninger
Antatt russiskkontrollert område
Hevdet russisk kontroll
Ukrainske demonstrasjoner

Kilde: ISW
Kart: Leaflet - Oppdatert 22.03 kl. 12.00