Slik fyrer du riktig med ved

Har du en moderne, rentbrennende peisovn skal du tenne opp fra toppen av veden. Dette hindrer utslipp av partikler som er skadelig for oss. Du kan også spare mye penger.

Gassene vil stige oppover og møte flammene ovenfor og antennes.

Moderne ovner har etterbrenning av gassene. Her brennes nettopp gasser og partikler som kommer uforbrent ut fra veden når den varmes opp.

Tenn opp på toppen av veden, varmestråling vil varme opp veden som ligger under.

Veden vil avgi gasser.

50 % av energien

ligger i gassene

fra veden.

ÅRSAKEN: Nye ovner kan trekke luft inn i den øvre delen av brennkammeret.

Kilde: SINTEF/FHI

Slik fyrer du riktig

med ved

Har du en moderne, rentbrennende peisovn skal du tenne opp fra toppen av veden. Dette hindrer utslipp av partikler som er skadelig for oss. Du kan også spare mye penger.

50 % av energien

ligger i gassene

fra veden.

ÅRSAKEN: Nye ovner kan trekke luft inn i den øvre delen av brennkammeret.

Tenn opp på toppen av veden, varmestråling vil varme opp veden som ligger under.

Veden vil avgi gasser.

Gassene vil stige oppover og møte flammene ovenfor og antennes.

Moderne ovner har etterbrenning av gassene. Her brennes nettopp gasser og partikler som kommer uforbrent ut fra veden når den varmes opp.

Kilde: SINTEF/FHI