Boligprisene sank i oktober

Boligprisene sank med 0,4 prosent i oktober. Boligprisene er nå 7 prosent høyere enn for ett år siden.

Utvalgte byer

Tolvmånedersvekst,

nominell endring, alle tall i prosent.

Endring i oktober de siste ti år.

Alle tall i prosent.

Gjennomsnitt kvm. pris i Norge : 47 328

I Oslo : 84 180

KILDE: Eiendom Norge/finn.no

Boligprisene sank

i oktober

Boligprisene sank med 0,4 prosent i oktober. Boligprisene er nå 7 prosent høyere enn for ett år siden.

Endring i oktober de siste ti år

Alle tall i prosent

Utvalgte byer

Tolvmånedersvekst,

nominell endring, alle tall i prosent

Gjennomsnitt kvm. pris i Norge : 47 328

I Oslo : 84 108

KILDE: Eiendom Norge/finn.no

Boligprisene sank i oktober

Boligprisene sank med 0,4 prosent i oktober.

Boligprisene er nå 7 prosent høyere enn for ett år siden.

Endring i oktober

de siste ti år.

Alle tall i prosent.

Oktober

2021

Oktober

2012

0,6

0,5

-0,1

-0,1

-0,3

-0,4

-0,6

-0,8

-1,1

-1,6

2012

2021

Utvalgte byer

Tolvmånedersvekst,

nominell endring, alle tall i prosent

Kristiansand

Trondheim

7,5

10,3

Tromsø

Bergen

7,0

Oslo

7,9

Stavanger

5,5

6,5

Gjennomsnitt kvm. pris i Norge : 47 328

I Oslo : 84 108

Kilder: Eiendom Norge