Derfor er strømprisene så høye

Høye strømpriser i resten av Europa er med på å presse prisene opp i Norge. Tirsdag ble det satt ny døgnrekord i deler av Norge.

Store prisforskjeller mellom nord og sør

Kapasitetsproblemer mellom nord og sør fører til de store forskjellene. Det

oppstår en flaskehals og man får ikke flyttet strømmen fort nok dit man ønsker.

Norge påvirkes av dyre strømpriser i resten av Europa

Den kalde vinteren førte til høyt forbruk av strøm til oppvarming. Lite nedbør resten av året har ført til mindre vann i magasinene enn vanlig. Globalt er økonomien på vei opp etter pandemien. Derfor har prisen på brensel og CO2 økt kraftig, noe som igjen presser strømprisen i Europa opp. Den store etterspørselen presser prisene opp i Norge.

Her var strømmen dyrest tirsdag

Kroner per kWh (gjennomsnitt hele dagen)

Strømmens retning

(import/eksport)

KILDE: Statnett / Nord Pool

Derfor er strømprisene så høye

Høye strømpriser i resten av Europa er med på å presse prisene opp i Norge. Tirsdag ble det satt ny døgnrekord i deler av Norge.

Store prisforskjeller mellom nord og sør

Kapasitetsproblemer mellom nord og sør fører til de store forskjellene. Det oppstår en flaskehals og man får ikke flyttet strømmen fort nok dit man ønsker.

Norge påvirkes av dyre strømpriser

i resten av Europa

Den kalde vinteren førte til høyt forbruk av strøm til oppvarming. Lite nedbør resten av året har ført til mindre vann i magasinene enn vanlig. Globalt er økonomien på vei opp etter pandemien. Derfor har prisen på brensel og CO2 økt kraftig, noe som igjen presser strømprisen i Europa opp. Den store etterspørselen presser prisene opp i Norge.

Her var strømmen dyrest tirsdag

Kroner per kWh (gjennomsnitt

hele dagen)

KILDE: Statnett / Nord Pool