Norges nye regjering

Dette er statsrådene som skal lede Norge fremover. Den nye regjeringen har en gjennomsnittsalder på 46 år.

Grafikken viser hvor mange kvinner og menn som har hatt vervene fra 1945 til i dag, og hvilket parti de kom fra.

Nye og tidligere statsråder fra:

= Frp

= Høyre

= Venstre

= Sp (8)

= Ap(11)

= KrF

= SV

STATSMINISTER

FINANS

FORSVAR

2

4

6

Odd Roger Enoksen (67)

Jonas Gahr Støre (58)

Trygve S.

Vedum (42)

20

31

24

JUSTIS

OLJE OG ENERGI

KOMMUNAL OG DISTRIKT

Emilie Enger Mehl (28)

Marte Mjøs Persen (46)

9

Bjørn Arild Gram (49)

15

21

18

25

KULTUR OG

LIKESTILLING

KLIMA/MILJØ

HELSE OG OMSORG

4

3

Ingvild Kjerkol (46)

Espen Barth Eide (57)

Anette Trette-

bergstuen (40)

10

14

13

10

UTENRIKS

UTVIKLING

SAMFERDSEL

2

7

Jon-Ivar Nygård (48)

Anniken

Huitfeldt (51)

Anne Beathe

Tvinnereim (47)

5

26

24

8

FORSKNING OG

HØYERE UTDANNING

NÆRING

KUNNSKAP

Jan Christian

Vestre (35)

Ola Borten

Moe (45)

Tonje

Brenna (33)

5

5

2

2

8

9

ARBEID OG INKLUDERING

BARN OG FAMILIE

FISKERI

4

4

Hadia Tajik (38)

Bjørnar

Skjæran (55)

   

Kjersti

Toppe (53)

5

5

3

28

15

LANDBRUK OG MAT

APs

parlamentariske leder

SPs

parlamentariske leder

6

Rigmor

Aasrud (61)

Sandra

Borch (33)

Marit

Arnstad (59)

 

27

Kvinner og menn i regjeringene siden 1945

10

9

1945 (Gerhardsen)

1986 (Brundtland)

2022

(Støre)

FOTO: Stortingsarkivet/NTB/Vestre Street Furniture

KILDE: regjeringen.no/snl.no

Norges nye regjering

Dette er statsrådene som skal lede Norge fremover. Den nye regjeringen har en gjennomsnittsalder på 46 år.

Grafikken viser hvor mange kvinner og menn som har hatt vervene fra 1945 til i dag, og hvilket parti de kom fra.

Nye og tidligere statsråder fra:

= Høyre

= Venstre

= Ap(11)

= KrF

= SV

= Sp (8)

= Frp

STATSMINISTER

FINANS

2

4

Jonas Gahr Støre (58)

Trygve S.

Vedum (42)

20

31

JUSTIS

FORSVAR

6

Odd Roger Enoksen (67)

Emilie Enger Mehl (28)

15

24

21

OLJE OG ENERGI

KOMMUNAL OG DISTRIKT

Marte Mjøs Persen (46)

9

Bjørn Arild Gram (49)

18

25

KLIMA/MILJØ

HELSE OG OMSORG

3

Ingvild Kjerkol (46)

Espen Barth Eide (57)

10

14

10

KULTUR OG

LIKESTILLING

UTENRIKS

2

4

Anniken

Huitfeldt (51)

Anette Trette-

bergstuen (40)

13

26

UTVIKLING

SAMFERDSEL

7

Jon-Ivar Nygård (48)

Anne Beathe

Tvinnereim (47)

5

24

8

FORSKNING OG

HØYERE UTDANNING

KUNNSKAP

Ola Borten

Moe (45)

Tonje

Brenna (33)

5

2

2

9

NÆRING

ARBEID OG INKLUDERING

Jan Christian

Vestre (35)

Hadia Tajik (38)

5

5

5

8

BARN OG FAMILIE

FISKERI

4

4

Bjørnar

Skjæran (55)

   

Kjersti

Toppe (53)

28

15

LANDBRUK OG MAT

APS

parlament-

ariske leder

SPS

parlament-

ariske leder

6

Sandra

Borch (33)

Rigmor

Aasrud (61)

Marit

Arnstad (59)

 

27

Kvinner og menn i regjeringene siden 1945

10

9

1945 (Gerhardsen)

1986 (Brundtland)

2022

(Støre)

FOTO: FOTO: Stortingsarkivet/NTB/Vestre Street Furniture

KILDE: regjeringen.no/snl.no