Dette betyr statsbudsjettet
for lommeboken din
Klikk på en av kategoriene eller fyll inn
feltene for å se hvor mye du tjener på årets
skatteendringer.

Endringer i reisefradrag

For å ta hensyn til at personer som bor i mindre sentrale områder kan ha dårligere muligheter for å tilpasse seg den økte CO2-avgiften, foreslår regjeringen å differensiere bunnbeløpet i reisefradraget med utgangspunkt i SSBs sentralitetsindeks. Sentralitet er en indeks med verdi for hver enkelt kommune. Disse verdiene er gruppert sammen til seks klasser. Den mest sentrale kommunen vil alltid ha verdi 1000 (Oslo).

Klikk her for å lese mer som sentralitetsindeksen

Lavt-
lønnet
Høyt-
lønnet
Pendleren
Enslig
forsørger
Lønn
Renter/kapitalinntekter
Renteutgifter
Andre fradrag
Nettoformue
BSU-sparing
Avstand til jobb (km)
Bor du sentralt?
Enslig forsørger
Skatt 2021 2022
Trygdeavgift 0 0
Skatt på inntekt 0 0
Trinnskatt 0 0
Formueskatt 0 0
BSU-fradrag 0 0
Sum skatt 0 0
Du sparer 0