Norge åpner etter 18 måneder med koronarestriksjoner

Regjeringen gjenåpner Norge etter ett og et halvt år med varierende grad av koronarestriksjoner. UDs globale reiseråd fjernes fra 1. oktober.

Endringer som gjelder fra 25. september, klokken 16.00

Innslippsstopp og krav om bordplassering på serveringssteder forsvinner.

Restriksjoner knyttet til arrangementer og sammenkomster oppheves.

Trafikklysmodellen er utgangspunkt når det gjelder smittevern i skoler og barnehager.

Fortsatt krav om at man skal isolere seg hvis man har covid-19.

1m

Meterkravet avvikles

KILDER: Regjeringen, FHI

Norge åpner etter 18

måneder med korona-

restriksjoner

Regjeringen gjenåpner Norge etter ett og et halvt år med varierende grad av koronarestriksjoner. UDs globale reiseråd fjernes fra 1. oktober.

Endringer som gjelder fra

25. september, klokken 16.00

1m

Meterkravet avvikles

Innslippsstopp og krav om bordplassering på serveringssteder forsvinner.

Restriksjoner knyttet til arrangementer og sammenkomster oppheves.

Trafikklysmodellen er utgangspunkt når det gjelder smittevern i skoler og barnehager.

Fortsatt krav om at man skal isolere seg hvis man har covid-19.

KILDER: Regjeringen, FHI