Andelen som har forhåndsstemt
i kommunen (prosent).

26

30

34

38

42

Kilder: valg.no | Leaflet
Oppdatert: