Regjeringens smittekart
(Oppdatert 21. juni)

Du må ikke i karantene ved innreise til Norge

Du må ikke i karantene ved innreise til Norge

Du må i karantene ved innreise til Norge*

Du må i karantene ved innreise til Norge*

Du må i karantene og på karantenehotell ved innreise til Norge*

Du må i karantene og på karantenehotell ved innreise til Norge*

Norge blir ikke vurdert når det gjelder råd for internasjonale reiser

*Barn og unge under 18 år unntas innreisekarantene
Kilder: Utenriksdepartementet, Regjeringen
Leaflet