Nettoinnflytting i 2020

-100
-50
0
50+

Kilder: SSB | Kartverket | Leaflet