De mest populære studiene

Søkeres førstevalg
Studieplasser

Førstevalgssøkere på : ()
Studieplasser på :

2019
2020
2021

Kilde: Samordna opptak