Prosentandel av kommunens
innbyggere registrert i jegerregisteret.

0

10

20

30

40+

Kilder: SSB | Leaflet