Gjennomsnitt skatt
per innbygger i kommunen

50 000

130 000

Kilder: Skatteetaten | Kartverket | Leaflet