Nye covid-19 tilfeller fordelt på prøvedato (hele landet). Tallene kan gi et misvisende bilde av smittesituasjonen de siste dagene i påvente av prøvesvar.
NYE SMITTETILFELLER

()

Antall:

Kilde: FHI d3.js