WFPs sultkart 2020
Kartet viser utbredelsen av underernæring i befolkningen i hvert land fra 2017 til 2019.

Ingen data
2,5 %
5 %
15 %
25 %
35 %
Kilder: wfp.org | Leaflet