Reiseråd for nordmenn
(Oppdatert 15. juli)

Økt risiko, karantene ikke
påkrevet ved innreise til Norge

Høyt smittepress og karantene påkrevet ved innreise til Norge

Ikke tilstrekkelig data om smittepress, karantene påkrevet

Kilder: Utenriksdepartementet, helsenorge, FHI
Leaflet