søknader om dagpenger til Nav i forrige uke

0

5

50

125

250

500

Kilder: NAV | Kartverket | Leaflet