Innlagt på sykehus
På intensivavdeling
I respirator