Kilder: FHI|Helsedirektoratet|Helseforetakene|chartjs.org
STATUS FOR HELE NORGE
-
Bekreftet
smittet
-
Innlagte
på sykehus
-
Døde
Totalt
SITUASJONEN PÅ SYKEHUSENE
Helseforetak
I respirator
Innlagte
Helse Nord
-
-
Helse Midt-Norge
-
-
Helse Vest
-
-
Helse Sør-Øst
-
-
Totalt
-
-

INNLAGTE MED COVID-19
Innlagt på sykehus
I respirator