Kartet viser spredningen av koronaviruset i Norge siden det
først ble oppdaget 26. februar.

26. februar

26. februar
27 april

(Velg dato selv ved å dra den
røde tidslinjen frem og tilbake)
MENY

Personer med påvist smitte
(Oppdatert xx. xxx)

1

tilfeller

800

Kilde: FHI
Kart: Kartverket | Leaflet