KORONASMITTE I

Velg ditt fylke

Til sammen er smittet av koronaviruset i fylket.

MENY

Personer med påvist smitte
(Oppdatert xx. xxx)

100

200

300

400

Kilde: FHI, NTB
Kart: Kartverket | Leaflet