Tine
Grafikken laster..

VURDERER Å LEGGE NED TRE MEIERIER

Tine vurderer å legge ned meieriene i Sem, Tana og Alta. Dette kan påvirke 149 ansatte.

Vurderer å legge ned
Fortsetter drift som før
MENY

OpenStreetMap|Leaflet