Kilder: dsb | brannvernfor. | NTB
Sikker bruk av fyrverkeri
Uvettig bruk av fyrverkeri fører hvert år til mange personskader
Forbered fyrverkerioppskytingen
Sørg for å skyte opp fyrverkeriet
i en retning som ikke setter
mennesker eller
hus i fare.
Sjekk vindforholdene
Avlys oppskytingen ved for sterk vind.
Fyrverkeri 18.00-02.00
Det er bare lov å sende
opp fyrverkeri mellom
kl 18-02 på nyttårsaften.
Sikker bruk av fyrverkeri
Uvettig bruk av fyrverkeri fører hvert år til mange personskader
Bruk verneutstyr
Pass på øynene og bruk alltid sikkerhetsbriller. I fjor ble 36 personer skadet av fyrverkeri.
Aldri len deg over antent fyrverkeri
Sikkerhetsavstand til vanlig
fyrverkeri bør være 25-35 meter.
Sikker bruk av fyrverkeri
Uvettig bruk av fyrverkeri fører hvert år til mange personskader
Raketter med styrepinne
og fyrverkeri som ser ut
som leker er forbudt.
Alkohol og fyrverkeri
hører ikke sammen.
Enkelte steder i landet er det totalforbud mot privat bruk av fyrverkeri. Sjekk om du befinner deg i en forbudssone før du tenner lunten.