NASJONALE PRØVER

Slik presterer elevene i

Andel elever (%) på mestringsnivåene 1-3 (3 er best)

5.trinn123Poeng
(Tall i prosent)
Engelsk
Lesing
Regning

Søk frem kommuner eller fylker for sammenligning

  5.trinn123Poeng
  (Tall i prosent)
  Engelsk
  Lesing
  Regning
   5.trinn123Poeng
   (Tall i prosent)
   Engelsk
   Lesing
   Regning

   Kilde: UDIR | skoleporten.no