Kroner gitt per innbygger i kommunen

20

40

60

80

100+

Kilder: Blimed | Kartverket | Leaflet