Så viktig er refleks
De fleste ulykkene skjer i byen hvor lys fra bygg og andre biler forstyrrer nattesynet
Trykk for å se med refleks
Så viktig er refleks
De fleste ulykkene skjer i byen hvor lys fra bygg og andre biler forstyrrer nattesynet
Trykk for å se uten refleks