Dette betyr statsbudsjettet
for lommeboken din
Klikk på en av kategoriene eller fyll inn
feltene for å se hvor mye du tjener på årets
skatteendringer.
Lavt-
lønnet
Høyt-
lønnet
Pendleren
Enslig
forsørger
Lønn
Renter/kapitalinntekter
Renteutgifter
Andre fradrag
Nettoformue
BSU-sparing
Avstand til jobb (km)
Enslig forsørger
Skatt 2019 2020
Trygdeavgift 0 0
Skatt på inntekt 0 0
Trinnskatt 0 0
Formueskatt 0 0
BSU-fradrag 0 0
Sum skatt 0 0
Du sparer 0