Behandlingskvalitet
sammenlignet med landsgjennomsnittet

under gj.snittet

lik gj.snittet

over gj.snittet

Kilder: Kreftregisteret | Kartverket | Leaflet