Kommunevalg 2019

Landsgjennomsnittet

Resultatet kommer kl.19

Slik er maktfordelingen i 5 av de største byene:

Resultat i store byer, valg 2019 og 2015

Kilder: Valg.no