Median månedslønn for begge
kjønn i september 2018 (1000 kr)

38

40

42

44

46

Kilder: SSB | Kartverket | Leaflet