Antall personer over
100 år i kommunen.

1

2

3

4

5

6+

Kilder: FHI | Leaflet