Rekordmange har fått studieplass

Kvalifiserte søkere
Tilbudt studieplass

Kvalifiserte søkere på :
Studenter som har fått tilbud på :

2017
2018
2019

Kilde: Samordna opptak