ALKHOHOLSALGET I

Velg ditt fylke

Så mye alkohol ble solgt i fylket første halvar 2019. Grafen viser samme periode fra tidligere år.

MENY

Salget av alkohol første
halvår 2019

-2%

-1%

0%

+1%

Kilde: Vinmonopolets salgstall
Kart: Kartverket | Leaflet