Så varmt blir det i bilen
Ute
I bilen

29 ºC

27 ºC

24 ºC

21 ºC

18 ºC

ºC

ºC

ºC

ºC

ºC

Temperaturen etter minutter

10
20
30
40
50
60
70
Dra i slideren for å se hvordan temperaturen endres.
Kilder: AVMA