Andelen elbiler per
innbygger i fylket (prosent).

1%

2%

3%

4%

Antall elbiler i
Velg ditt fylke

Antall elbiler:
Antall ladepunkter:
Andelen elbiler:
Elbiler per ladepunkt:
MENY
Kilde: NTB | Venstre
Kartverket | Leaflet | d3