Tatt i fotoboks 2018
Grafikken laster..

Her ble folk tatt i

FOTOBOKS I 2018

VELG TYPE

Punktmåling
Strekningsmåling
Data er hentet fra Vegvesenet og Politiet.
Enkelte mangler forekommer.
MENY

Kilder: vegvesen.no| Politiet
|OpenStreetMap|Leaflet