Andel 15-åringer konfirmert
i kirken (2018)

20%
40%
60%
80%

Kilder: SSB | Kartverket | Leaflet