Et øyeblikk..

andel elever som blir mobbet
2-3 ganger i mnd eller oftere

7. trinn
10. trinn
MENY
Kilde: Elevundersøkelsen
Kartverket | Leaflet | D3

Andel elever som blir
mobbet 2-3 ganger i
mnd eller oftere (7. trinn)

2,5%

3,0

3,5

4,0%