Andel barn i barnehage

70%
75%
80%
85%
90%
95%
*Kommunale, fylkeskommunale
og statlige barnehager
Kilder: SSB | Kartverket | Leaflet