Prosent av befolkningen
som er innvandrere

0%

3%

7%

10%

15%

20%

Kilder: SSB | Kartverket | Leaflet