Grafikken laster..

i grunnskolen oppfyller
ikke kompetansekravene.

Klikk på fagene for å se fordelingen av andelen lærere uten vidreutdanning i de enkelte fagene

FagAntall lærere
MENY
*Totalt manglende sertifiseringer.
En lærer kan undervise i flere fag.

Kilde: Utdanningsdirektoratet / Kunnskapsdepartementet
Kartverket | Leaflet | D3