Beregnet endring i folketall
fra 1. jan til 31. des

-2%

-1%

0%

+1%

Kilder: SSB | Kartverket | Leaflet