Fullføringsgrad på
videregående skoler i
Velg ditt fylke

Studieforberedende
utdanningsprogrammer

*Skolebidrag er en relativ størrelse,
hvor alle skolene måles mot et
landssnitt. En positiv verdi
indikerer at skolen bidrar mer
enn landsgjennomsnittet.
MENY

Fullføringsgrad (2017-2018)

-4%

-2%

0%

+2%

Kilde: NTB | udir.no
Kartverket | Leaflet | d3