Bompengekalkulator
Nord-Jæren
Fyll inn antall passeringer om dagen (arbeidsuke)
Gratis ut mnd etter 75 passeringer
Antall passeringer
Velg i eller utenom rushtiden
Takst / Med bombrikke
Utenfor rushtiden
I rushtiden
22 kr / 17,6 kr
44 kr / 35,2 kr
55 kr
110 kr
Månedlig bompengeutgift
Ordinær / Brikkerabatt
- kr / - kr
- kr
Årlig bompengeutgift
Ordinær / Brikkerabatt
- kr / - kr
- kr