Bomstasjonene på Nord-Jæren
Med brikkerabatt vil det koste 35 kr å passere bomringen i rushtiden.
aktiver
kart
Kilde: Vegvesenet
OpenStreetMap|Leaflet|MapBox