Årstall for varmeste registrerte temperatur
Før 2010
Etter 2010
Etter 2015


Kilder: Wikipedia | Met.no | Leaflet