Tannhelsen blant
18-åringer i
Velg ditt fylke

% har ikke hatt
hull i tennene.

MENY

Andel 18-åringer
undersøkt uten karies

15%

20%

25%

30%

35%

Kilde: SSB
Kartverket | Leaflet | d3